หนัาหลัก » ธนาเพลส พรานนก » ค่าใช้จ่ายทั่วไป
ค่าใช้จ่ายทั่วไปของธนาเพลส (พรานนก)

 ค่าสาธารณูปโภค
      ค่าน้ำยูนิตละ 18 บาท
      ค่าไฟยูนิตละ 8 บาท
      เคเบิ้ลทีวี เดือนละ 120 บาท

 เงื่อนไขการทำสัญญาเบื้องต้น
      สำหรับห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์ ทำสัญญาขั้นต่ำ 1 ปี มัดจำ 1.5 เดือน พร้อมเดือนที่อยู่ล่วงหน้า 1 เดือน (รวม 2.5 เดือนในวันที่เข้าอยู่)
      สำหรับห้องที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ ทำสัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน มัดจำ 1.5 เดือน พร้อมเดือนที่อยู่ล่วงหน้า 1 เดือน (รวม 2.5 เดือนในวันที่เข้าอยู่)

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เลือกได้)
      ค่าคีย์การ์ดใบแรกฟรี, ใบถัดไปใบละ 100 บาท
      มีบริการอินเตอร์เน็ท (Wifi) เดือนละ 300 บาท
      มีบริการเฟอร์นิเจอร์ในห้องของคุณ (มี 3 ชิ้น: ตู้เสื้อผ้า เตียง ฟูกที่นอน) เดือนละ 500 บาท