หนัาหลัก » ธนาเพลส พรานนก » ระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบรักษาความปลอดภัยของธนาเพลส (พรานนก)

 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  กล้องวงจรปิดพร้อมสัญญาณเตือนภัยทั่วบริเวณอาคาร
 ไฟส่องทางกรณีไฟดับ  ถังดับเพลิงทั่วทุกบริเวณ
 บันไดหนีไฟ  คีย์การ์ดที่ทางเข้าออกอาคาร