หนัาหลัก » ธนาเพลส จรัญสนิทวงศ์
สาขาจรัญสนิทวงศ์ 57

สาขาจรัญ 57
วัสดุอุปกรณ์คุณภาพทั้งตึก


 ห้องเดี่ยว 15-17 ตร.ม.

เตียง 3 ฟุตครึ่ง
ห้องกลาง-ห้องริม

3,100-3,400 บาท/เดือน

 ห้องคู่ 18-20 ตร.ม.

เตียง 5 ฟุต
ห้องริม - ห้องใหญ่

3,500-3,700 บาท/เดือน

 ห้องคู่ใหญ่ 21-22 ตร.ม.

เตียง 5 ฟุต
ห้องริมขนาดใหญ่

4,000-4,300 บาท/เดือน

 

ธนาเพลสจรัญ 57
   
ติดต่อธนาเพลส สาขาจรัญสนิทวงศ์ 57
 ที่ตั้ง
      372 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 57 แยก 10 ถนน จรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด แขวงบางบำหรุ กรุงเทพฯ 10700

 ติดต่อ
      08-9188-8468, 08-1826-1185, 0-2434-9999
      jpnui99@gmail.com / jpnui99@thanaplace.com

 การเดินทาง
      รถประจำทางสาย 28 66 108 203 170 175 710
      รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สถานีบางพลัด-บรมราชชนนี